7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 30/
7.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./
7.00 Za śp. Zofię i Kazimierza Chylińskich
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./