7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 1/
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
17.00 Za śp. Elizę Witkowską w 9 r. śm.
18.00 O powrót do zdrowia dla córki Marii i wnuka Huberta
18.00 Za śp. Jana Józefowicza /popog./