7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 3/
7.00 Za śp. Andrzeja Rybkiewicza /popog./
7.00 Za śp. Henryka Rzepkowskiego /1 popog./
7.00 Za śp. kpt. Józefa Ruzhara i bp. Tadeusza Płoskiego
18.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./