7.00 W intencji małżonków Iwony i Jacka Bachman z okazji 33 r. ślubu
7.00 Za śp. Piotra Klatka /1 popog./
17.00 Za śp. Janinę Przybyszewską /popog./
18.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 7/
18.00 Za śp. Stefanię Skubiszewską /popog./