7.00 Za śp. Jacka Waszak /popog./
17.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 8/
17.00 Za śp. dziadków Jadwigę i Władysława Buraczyńskich
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Zofii i Kazimierza z okazji 50 r. ślubu
18.00 Za śp. Karola Zielińskiego w 4 r. śm.