7.00 Za śp. Jacka Waszak /popog./
18.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 11/