7.00 Za śp. Janinę Przybyszewską /popog./
18.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 12/