7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 14/
18.00 Za śp. Andrzeja Fuz oraz Kazimierza i Andrzeja Korytkowskich