7.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
17.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 15/
18.00 Za śp. Genowefę i Antoniego Zega
18.00 Za śp. Kazimierę Lewandowską w 5 r. śm.