7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 17/
18.00 Za śp. Jana Józefowicza /popog./