7.00 Za śp. Ewę Dymek /popog./
17.00 Za śp. Dariusza Jackowiaka /popog./
18.00 Za śp. Genowefę Barbarę Załęską w 7 r. śm.
18.00 Za śp. Bogdana Budzyńskiego