7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 18/
18.00 Za śp. Piotra Supłacz w r. urodzin