7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 19/
18.00 Za śp. Rodziców Genowefę i Stanisława Kopczyńskich