7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 21/
18.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./