7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 25/
17.00 Za śp. Zofię Filant /popog./
18.00 Za śp. Zbigniewa Łassa /1 popog./
18.00 Za śp. Janinę Przybyszewską /popog./
18.00 Za śp. Zofię /5 r. śm./ i Stanisława /30 r. śm./ Zaleśkiewicz