7.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
17.00 Za śp. Dorotę /20 r. śm./, Mieczysława, Tadeusza i Danutę Najmołaszyszko
18.00 Za śp. Wacława Czarneckiego /popog./
18.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 27/