7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 28/
17.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza
18.00 Za śp. Teresę Pietruszewską /popog./
18.00 Za śp. Lecha Staszewskiego w 21 r. śm.
18.00 Za śp. Rodziców Reginę i Jana Olszańskich