7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 29/
12.30 Chrzest: Alicja
17.00 Za śp. Zuzannę Strzeszewską w 7 r. śm.
18.00 Za śp. Marię Cieślik
18.00 Za śp. Joannę Sztreker
18.00 Za śp. Kazimierza Sadowskiego w 5 r. śm.