7.00 Za śp. Janinę Przybyszewską /popog./
7.00 Za śp. Radosława Nisztora
17.00 Za śp. Janusza Chudek /1 popog./
18.00 Za śp. Waldemara Laskowskiego /popog./
18.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./