7.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./
17.00 Za śp. Rodziców Mariannę i Stanisława Dusza, brata Stanisława i Zdzisława Żółtowskiego oraz zmarłych z rodziny Żółtowskich
18.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego /popog./
18.00 Za śp. Romana Klasiaka, Janinę, Romana i Krzysztofa Zalewskich oraz Mariolę Brząkalską