7.00 Za śp. Antoniego i Jadwigę oraz Mieczysława Zarembów i Elżbietę Ręczkowską
17.00 Za śp. Annę Adamkiewicz w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Barbarę Krysiak /popog./
18.00 Za śp. Jana Józefowicza /popog./
18.00 Za śp. Rodziców Reginę i Andrzeja Czubak