7.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
17.00 Za śp. Władysława Dudkowskiego /popog./
18.00 Za śp. Sławomira Krawczyka /popog./
18.00 Za śp. Waldemara Laskowskiego /popog./