7.00 Za śp. Jana Józefowicza /popog./
7.00 Za śp. Konstantego Mielczarek /1 popog./
17.00 Za śp. Justynę Zgierską /popog./
18.00 Za śp. Helenę Gorzewską /popog./
18.00 Za śp. Jacka Waszak /popog./