7.00 Za śp. Aleksandrę Grabarczyk /popog./
17.00 Za śp. Krystynę Kuźniewską – imieninowa
18.00 Za śp. Krystynę Muras
18.00 Za śp. Krystynę Linowską w 3 r. śm.