7.00 Za śp. Henryka Hejza /popog./
17.00 Za śp. Krystynę i Bartosza Rutkowskich
17.00 Za śp. Ryszarda Kultys
18.00 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla wnuków Kingi , Radka i Antosia
18.00 Za śp. Zbigniewa Grzybowskiego