7.00 Za śp. Sławomira Krawczyka /popog./
17.00 Za śp. Ryszarda Misztalskiego w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Zofię Ingwer /popog./
18.00 Za śp. Bożenę Kawczyńską-Morozow /popog./