7.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./
17.00 Za śp. Władysława Dudkowskiego /popog./
18.00 Za śp. Stanisławę Milkowską-Wasiuk
18.00 Za śp. Jana Józefowicza /popog./