7.00 Za śp. Wacława Czarneckiego /popog./
9.30 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
16.30 Za śp. Andrzeja Kaczorowskiego w 8 r. śm.
18.00 Za śp. Marka Chiba w 21 r. śm., Rodziców Zofię i Ryszarda Arszyńskich, teściów, Jana i rodzinę Chiba
18.00 Za śp. Grzegorza Kowalczyka