7.00 Za śp. Annę Majewską i Grażynę Majewską-Poleszak
9.30 Za śp. Teresę Pietruszewską /popog./
11.00 Za śp. Leszka /1 r. śm./ Majewskiego i Krystynę Majewską
16.30 Za śp. Longina Kalinowskiego i Jadwigę i Hieronima Kalinowskich
18.00 Za śp. Tadeusza Kisielewskiego w 11 r. śm.