7.00 Za śp. Władysława Dudkowskiego /popog./
7.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Joanny
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /urodzinowa/
18.00 Za śp. Krystynę Kutz /popog./
18.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./
18.00 Za śp. Edwarda Kaźmierkiewicza w 20 r. śm. /ks. JP/