7.00 Za śp. Bożenę Kawczyńską-Morozow /popog./
7.00 Za śp. Helenę Kołodziejczyk w 12 r. śm.
17.00 Za śp. Wandę Piekarek /popog./
18.00 Za śp. Annę Rodzyńską w 5 r. śm.
18.00 Za śp. Waldemara Laskowskiego /popog./