7.00 Za śp. Justynę Zgierską /popog./
17.00 Za śp. Rodziców Teresę /5 r. śm./ i Władysława Kwiatkowskich
17.00 Za śp. Zbigniewa Maluszczak w 24 r. śm.
18.00 Za śp. Zygfryda Dobrzyńskiego
18.00 Za śp. Wacława Czarneckiego /popog./