7.00 Za śp. Krystynę Kutz /popog./
7.00 Za śp. Pawła Kątniewskiego /1 popog./
17.00 Za śp. Wandę Piekarek /popog./
18.00 Za śp. Aleksandrę Grabarczyk /popog./
18.00 Za śp. Waldemara Laskowskiego /popog./