7.00 Za śp. Irenę Folusiak /1 popog./
17.00 Za śp. Zofię Filant /popog./
18.00 Za śp. Teresę Pietruszewską /popog./
18.00 Za śp. Jana Józefowicza /popog./