7.00 Za śp. Sławomira Krawczyka /popog./
17.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra i Piotrusia
18.00 Za śp. Ryszarda Niedzielaka w 16 r. śm.
18.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./