7.00 Za śp. Jana Majewskiego
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Dariusza Jackowiaka /popog./
18.00 Za śp. Helenę Reszka /popog./