7.00
17.00 Za śp. Pawła, Barbarę i Stanisława Krysztof i zmarłych z rodziny
18.00 Za śp. Władysława Jankowskiego
18.00 Za śp. Sławomira Krawczyka /popog./