7.00 Za śp. Wiesława Szumańskiego /greg. 11/
7.00 Za śp. Halinę Kaźmierczak /1 popog./
17.00 Za śp. Teresę i Jana Ciałkowskich oraz Kazimierę i Wacława Żywiałkowskich
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra i Piotrusia
18.00 Za śp. Zofię Ingwer /popog./