7.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./
17.00 Za śp. Rodziców Sabinę i Edwarda Maciejewskich, Rodziców Anielę i Kazimierza Ślęzak, Wiesławę Sobocińską i Weronikę i Mieczysława Maciejewskich
18.00 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
18.00 Za śp. Zdzisława Karulewskiego oraz Rodziców i braci Sadowskich