7.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 5/
7.00 Za śp. Władysława Kołodziejczyka w 33 r. śm.
17.00 Za śp. Stanisławę i Tadeusza Kokosza
18.00 Za śp. Zbigniewa Garlickiego w 5 r. śm.
18.00 Za śp. Wiesława Szumańskiego /greg. 24/