7.00 Za śp. Aleksandrę Grabarczyk /popog./
7.00 Za śp. Stanisława Dutkiewicza /1 popog./
17.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 11/
18.00 Za śp. Jana i Genowefę Kwaśniewskich
18.00 Za śp. Wiesława Szumańskiego /greg. 30/