7.00 Za śp. Marzenę Marię Ogieniewską /1 popog./
17.00 Za śp. Piotra Supłacz w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 13/
18.00 Za śp. Władysława Dudkowskiego /popog./