7.00 Za śp. Mariannę i Jana Wołowiczów
7.00 Za śp. Zofię Karwowską /1 popog./
17.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra i Piotrusia
18.00 Za śp. Zofię Bartołowicz /im./ i Franciszka oraz dziadków Wojciechowskich i Bartołowicz
18.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 15/