7.00 Za śp. Helenę, Janusza i Fabiana Chrzanowskich
17.00 Za śp. Zbigniewa Przybylskiego w 3 r. śm., Rodziców Paszkowskich i Przybylskich
18.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 18/
18.00 Za śp. Aleksandrę Grabarczyk /popog./
18.00 Za śp. Halinę Kaszubską w 6 r. śm., dziadków Mariannę i Józefa Kawałek i Bogdana Kacprowicza /ks. KR./