7.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 20/
17.00 Za śp. Jerzego Muras w 28 r. śm.
18.00 Za śp. Jadwigę Kamińską w 12 r. śm.
18.00 Za śp. Piotra Kęsy, Walerię i Józefa Kęsy oraz Janinę i Czesława Królikowskich