7.00 Za śp. Marka Radaszkiewicza w 4 r. śm. i zmarłych z rodziny Kalinowskich
17.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 22/
18.00 Za śp. Justynę Zgierską /popog./
18.00 Za śp. męża Zbigniewa i zmarłych z rodziny Malińskich i Łassa