7.00 Za śp. Pawła Jana Kępczyńskiego /1 popog./
12.30 Chrzty: Zofia i Lena
17.00 Za śp. Rodziców Jadwigę i Tadeusza Matusiak i Rodziców Zofię i Kazimierza Zydorczak
18.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 23/
18.00 Za śp. Aleksandrę Grabarczyk /popog./