7.00 Za śp. Dariusza Jakułę /1 popog./
7.00 Za śp. Elżbietę Podwójci-Wiechecką /1 popog./
17.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 25/
18.00 Za śp. Czesławę, Kazimierza i Aleksandra Małkowskich
18.00 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 1/