7.00 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 3/
17.00 Za śp. Leokadię, Mariana i Andrzeja Jankowskich
18.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 27/
18.00 Za śp. Władysława Dudkowskiego /popog./