7.00 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 13/
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
17.00 Masz św. dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Joanny i Andrzeja Jaroszewskich w 33 r. ślubu
17.00 Za śp. Wiesława Kuźniewskiego
18.00 Za śp. Ryszarda Matuszyk
18.00 Za śp. Zofię i Teodora Walczaków, dziadków Maszendów i pozostałych zmarłych z rodziny